REZERVAČNÍ SYSTÉM KONFERENČNÍCH SÁLŮ AV ČR

Rezervovat sál

Prostřednictvím tohoto systému si můžete on-line rezervovat pronájem sálu a s ním spojené služby. Své rezervace si můžete následně upravovat a doplňovat. Zároveň stanovíte i název akce a čas jejího začátku, který bude veřejně přístupný v informačních systémech budovy.

Provozní řád sálů

Sál je umístěn ve druhém patře v sousedství sálu 206. Jeho kapacita je dle uspořádání až 65 osob. Sál je vybaven klimatizací. Ke standardnímu vybavení přísluší projekce včetně notebooku s prezentérem a ozvučení. K dispozici je internet a wifi. V případě větších akcí lze obrazem a zvukem propojit tento sál se sousedním sálem 206 a využít tak celkovou kapacitu obou sálů až 165 osob. Před sálem je společné předsálí (možno využít k občerstvení) a šatna.
Více informací
Sál je umístěn ve druhém patře budovy v sousedství sálu 205. Jeho kapacita je dle uspořádání až 100 osob. V čele sálu je umístěn předsednický stůl osazený konferenčními mikrofony. Sál je klimatizován a standardně vybaven projekční technikou včetně notebooku, prezenteru, ozvučení a čtyřmi LCD obrazovkami o uhlopříčce 163 cm. Samozřejmostí je připojení na internet a wifi. V případě větších akcí jej lze obrazem a zvukem propojit se sousedním sálem 205 a využít celkové kapacity obou sálů až 165 osob. Před sálem je společné předsálí (možno využít k občerstvení) a šatna.
Více informací

Kalendář obsazenosti sálů

Legenda: Sál 205  Sál 206  

Kontakty

Ing. Denisa Pospíšilová
obchod a správa rezervací
tel. +420 731 691 755
Jan Šourek
technik
tel. +420 734 261 076